Andrej Nebb - Kvite fuglar Spotify:album
  Camilla Granlien - Jarnnetter Spotify:album 
  Diktarplager . Evig er ordet Spotify:album
  Reidar Svare med Svermere - Fjellblomen Spotify:album
 
   Kirsten Bråten Berg - Syng du mi røst Spotify:album

   Henning Sommero - Vintereple Spotify:album
  Henning Sommero - Svartdalskjærringa Spotify:album
 
   Anne-Marie Kvien - Sangen til bygda Spotify:album
  Ugagn - Døde blomar Spotify:album
  Kåre Virud - Mjuke liner Spotify:album
 
  Spildo - Eg ser deg - Spotify:album
  Ljodahått - Eg Stend Eg, Seddu - Spotify:album
  Henning Sommero - vårsøg - Spotify:album
jonsson  Jonsson i jazzdrakt - LINK
Andrej Nebb - Song til ein orm
 
Ståle Caspersen - Einsemd
 
Anne Marie Kvien - Når du er borte 
 
Pingviner i Sahara 
 
Dor pios - Versuri de Tor Jonsson
 
Johannes læringssenter - Norges litteratur- og språkhistorie Tor Jonsson  
 
Adaptasjonar av Liket: