Arkivert i kategorien: Alle Innlegg

Tor Jonsson i ord og tonar – og litt video

På denne sida har me samla lenker og tips til kor du kan finne tonesette dikt av Tor Jonsson. Somme av songane krev Spotify-abonnement. Dei andre finn du på youtube og er gratis. På lenkelista vil du også finne nokre videoar som er blitt laga etter inspirasjon av Jonsson sine tekstar. Og til sist – […]

Stusslegstugu

Heimen «Stusslegstugu» i Lom var barndomsheimen til Tor Jonsson. Tor flytta hit da han var åtte år gamal. Det var ei stove familien hadde reist på plassen til morsslektningane hans like ved Andvord, vest for Lom sentrum, eit lite stykke oppover Solsidevegen. Her hadde dei ikkje ein gong så mykje jord at dei kunne setje […]

Bladmannen

Avismannen Tor Jonsson Frå 1943-45 er Tor Jonsson medarbeidar i Dølenes blad, seinare Dølabladet, på Otta. Det er fyrst og fremst satirikaren, humoristen og flåkjeften som slepper seg laus i spaltene. Han gøymer seg bak pseudonym, kallar seg Mikro, Kjeftausa og Kjatrik. Gunnar Reer Olsen, som var redaktør av Dølenes Blad da Tor Jonsson var […]

Tor Jonsson-laget

Tor Jonsson-laget Tor Jonsson-laget vart skipa i slutten av april 2000. Kort tid etter vart Tor Jonsson-stova opna for publikum. Lom kommune hadde da fått stova restaurert etter at ho hadde forfalle i fleire år. Laget er organisert som foreining. Styreleiar er Håvard Teigen. Dei andre styremedlemmane er Kari Grøsland, Bård Hanem, Torstein Bruøygard og […]